Strona główna  >  Jednostki oświatowe
linia
dane podstawowe | statut / dokumenty | aktualności | oświadczenia majątkowe | praca | zamówienia publiczne
linia


Statut Szkoły Podstawowej nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudkiego we Włocła

uchwalony w dniu 2007-08-31

Statut Szkoły Podstawowej nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku - tekst jednolity z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Statut SP 14 (860kB) pdf

Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku - Wewnątrzszkolny System Oceniania 

Wewnątrzszkolny System Oceniania (564kB) pdf

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku - Regulamin ustalania oceny zachowania

Regulamin Oceniania Zachowania (229kB) pdf

________________________________________________________________________________ 


BUDŻET

budżet Szkoły Podstawowej nr 14 we Włocławku (362kB) pdf
budżet Szkoły Podstawowej nr 14 we Włocławku - rok 2013 (269kB) pdf

Budżet SP14 na rok 2014 (196kB) pdf

Budżet_2015 (566kB) pdf

Budżet SP14_2016 (229kB) pdf
Informacje na temat zmian budżetowych dostępne są do wglądu w siedzibie placówki  

________________________________________________________________________________

Majątek SP14 - stan na 31 grudnia 2015 (199kB) pdf
Informacje na temat zmian w majątku dostępne są do wglądu w siedzibie placówki
________________________________________________________________________________
 
KONTROLE

I. Prowadzone przez Urząd Miasta Włocławek
 
ROK  2010

1.
Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Referat Kontroli Finansowej Wydziału Finansów Urzędu Miasta Włocławek                                                                                           
Zakres kontroli: Wydatki  jednostki budżetowej                                
Okres objęty kontrolą: 01.01.2010 - 28.02.2010
Termin kontroli:10.03.2010 – 12.03.2010
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki  

ROK 2011
 
1.
Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Wydział Oświaty, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Włocławek
Zakres kontroli: Działalność stołówki szkolnej                                     
Okres objęty kontrolą:  styczeń – maj  2011
Termin kontroli: 19.05.2011 – 20.05.2011 r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki

2.
Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Wydział Kontroli Urzędu Miasta Włocławek  
Zakres kontroli: gospodarka finansowa                                               
Okres objęty kontrolą: 01.01.2010 – 31.12.2010
                                      01.01.2011 – 30.06.2011
Termin kontroli: 25.07.2011 – 05.08.2011
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki

ROK 2012
1.
Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Wydział Kontroli Urzędu Miasta Włocławek  
Zakres kontroli: gospodarka finansowa, wprowadzenie zasad kontroli zarządczej, dokumentacja związana z żywieniem                                               
Okres objęty kontrolą: 01.01.2011 – 31.08.2012
Termin kontroli: 25.10.2012 – 05.11.2012
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki 
 
                                                                           ROK 2013
  
1.
Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek  
Zakres kontroli: Organizacja pracy oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014, zajęć dodatkowych i zajęć opiekuńczo - wychowawczych, aktualizacja statutu szkoły oraz nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego.                                             
Okres objęty kontrolą: rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014
Termin kontroli: 22.10.2013 r. 
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki  
 
 
ROK 2015
1.
Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Wydział Kontroli Urzędu Miasta Włocławek  
Zakres kontroli: kontrola finansowa - gospodarki finansowej za 2013, 2014, 01.01.2015 - 30.04.2015 
Okres objęty kontrolą: 01.01.2013 – 30.04.2015
Termin kontroli: 18.05.2015 – 29.05.2015
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki 
 
2.
Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Włocławek   
Zakres kontroli: kontrola w zakresie realizacji obowiązku zamieszczania na stronie internetowej BIP treści wymaganych przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej 
Okres objęty kontrolą: ---
Termin kontroli: 19.06.2015 r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki 

3.
Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Włocławek   
Zakres kontroli: kontrola w zakresie przygotowania szkoły na nowy rok szkolny 2015/2016.
Okres objęty kontrolą: ---
Termin kontroli: .20.08.2015 r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki 

ROK 2016
1.
Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Włocławek  
Zakres kontroli: kompletność i poprawność danych przekazywanych do Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2015 r.
Okres objęty kontrolą: ---
Termin kontroli: 23.02.2016
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki 

II. Prowadzone przez zewnętrzne podmioty 

ROK 2010

1.
Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku
Zakres kontroli: Funkcjonowanie placówki wypoczynku zgodnie z przepisami prawa           
Okres objęty kontrolą:  18.01.2010 – 22.01.2010                                                            
Termin kontroli: 22.01.2010
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki

2.
Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku
Zakres kontroli: Monitoring wdrażania programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce
Okres objęty kontrolą:  rok szkolny 2009/2010
Termin kontroli: 18.02.2010
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w Wydziale Kontroli

3. 
Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: ocena  warunków zdrowotnych w pracowni komputerowej
Okres objęty kontrolą: ---
Termin kontroli: 18.03.2010 r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki

4.
Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku
Zakres kontroli: Kontrola w zakresie zgodności prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania z przepisami prawa w zakresie dot. arkuszy ocen
Okres objęty kontrolą:  rok szkolny 2009/2010
Termin kontroli: 12.05.2010 r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki

5.                                                                                                         
Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: kontrola sprawdzająca
Okres objęty kontrolą: ---
Termin kontroli: 27.05.2010 r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki

6.
Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: kontrola pod kątem przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego
Okres objęty kontrolą: ---
Termin kontroli: 11.08.2010 r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki

7.
Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli:  w zakresie przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych
Okres objęty kontrolą: ---
Termin kontroli: 08.11.2010 r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki

8.
Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: kontrola kompleksowa
Okres objęty kontrolą: ---
Termin kontroli: 08.12.2010r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki  

ROK 2011

1.

Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, oddział Włocławek
Zakres kontroli: Naliczanie i rozliczanie składek, ustalanie uprawnień i wypłata zasiłków.
                           Wystawianie zaświadczeń dla celów ZUS                       
Okres objęty kontrolą: 01.01.2007 – 31.12.2009
Termin kontroli: 03.01.2011
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki

2.
Jednostka kontroli zewnętrznej/ wewnętrznej: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku
Zakres kontroli: Prawidłowość dopuszczenia do użytku programów wychowania przedszkolnego
Okres objęty kontrolą:  rok szkolny 2010/2011
Termin kontroli: 19.01.2011
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki

3.
Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku
Zakres kontroli: kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
Okres objęty kontrolą: ---
Termin kontroli: 25.01.2011r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki

4.
Jednostka kontroli zewnętrznej/ wewnętrznej: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku
Zakres kontroli: Prawidłowość dopuszczenia do użytku programów nauczania w publicznych szkołach podstawowych
Okres objęty kontrolą:  rok szkolny 2010/2011
Termin kontroli: 02.02.2011
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki

5.
Jednostka kontroli zewnętrznej/ wewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: Ocena warunków w pracowni komputerowej
Okres objęty kontrolą: ---
Termin kontroli: 28.04.2011r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki

6.
Jednostka kontroli zewnętrznej/ wewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: kompleksowa z zakresu  bezpieczeństwa zdrowotnego żywności
Okres objęty kontrolą: ---
Termin kontroli: 14.06.2011r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki

7.
Jednostka kontroli zewnętrznej/ wewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: kontrola sprawdzająca
Okres objęty kontrolą: ---
Termin kontroli: 15.09.2011r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja i przebieg kontroli znajduje się w siedzibie placówki

8.
Jednostka kontroli zewnętrznej/ wewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: z zakresu wymagań higienicznych i zdrowotnych
Okres objęty kontrolą: ---
Termin kontroli: 07.10.2011r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki

9.
Jednostka kontroli zewnętrznej/ wewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: kontrola sprawdzająca
Okres objęty kontrolą: ---
Termin kontroli: 11.10.2011r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki  

ROK 2012

1.
Jednostka kontroli zewnętrznej/ wewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku          
Zakres kontroli: kontrola sprawdzająca                                                                           
Okres objęty kontrolą: ---        
Termin kontroli: 02.02.2012r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki

2.
Jednostka kontroli zewnętrznej/ wewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii
Okres objęty kontrolą: ---
Termin kontroli: 22.03.2012r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki

3.
Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: ocena higieny procesu nauczania – uczenia się w szkole podstawowej
Okres objęty kontrolą: ---
Termin kontroli: 31.05.2012r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki

4.
Jednostka kontroli zewnętrznej/ wewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: realizacji programu edukacyjnego „ Czyste Powietrze Wokół Nas”
„ Trzymaj Formę”
Okres objęty kontrolą: rok szkolny 2011/2012
Termin kontroli: 05.06.2012 r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki

5.
Jednostka kontroli zewnętrznej/ wewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: Higieniczna ocena procesu nauczania w szkole podstawowej
Okres objęty kontrolą: rok szkolny 2011/2012
Termin kontroli: 31.05.2012 – 06.06.2012 
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki
 
6. 
Jednostka kontroli zewnętrznej/ wewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: Kontrola pod kątem przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2012/2013
Okres objęty kontrolą: ---
Termin kontroli: 28.08.2012
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki

7.
Jednostka kontroli zewnętrznej/ wewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca
Okres objęty kontrolą: ---
Termin kontroli: 05.09.2012
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki
 
8.
Jednostka kontroli zewnętrznej/ wewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego szkoły - kontrola sprawdzająca
Okres objęty kontrolą: ---
Termin kontroli: 13.11.2012 - 15.11.2012
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki
 
 
 
                                                                        ROK 2013
1.
Jednostka kontroli zewnętrznej/ wewnętrznej: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku
Zakres kontroli: Organizacja pracy świetlicy szkolnej
Okres objęty kontrolą:  rok szkolny 2012/2013
Termin kontroli: 04.02.2013
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki
 
2.
Jednostka kontroli zewnętrznej/ wewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca
Okres objęty kontrolą: ---
Termin kontroli: 08.02.2013
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki
 
3.
Jednostka kontroli zewnętrznej/ wewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: Realizacja programu "Radosny Uśmiech, Radosna Przyszłość" oraz realizacja profilaktyki grypy
Okres objęty kontrolą: ---
Termin kontroli:  07.03.2013
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki

4.
Jednostka kontroli zewnętrznej/ wewnętrznej: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku
Zakres kontroli: Obserwacja sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej
Okres objęty kontrolą: 04.04.2013
Termin kontroli: 04.04.2013
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki
 
5. 
Jednostka kontroli zewnętrznej/ wewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: wizytacja w ramach realizacji programu edukacyjnego "Trzymaj Formę"
Okres objęty kontrolą: ---
Termin kontroli:  08.04.2013
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki
 
6.
Jednostka kontroli zewnętrznej/ wewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego szkoły
Okres objęty kontrolą: ---
Termin kontroli:  12.04.2013
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki
 
7.
Jednostka kontroli zewnętrznej/ wewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywienia
Okres objęty kontrolą: ---
Termin kontroli:  23.05.2013
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki
 
8.
Jednostka kontroli zewnętrznej/ wewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: w zakresie realizacji programu "Czyste powietrze wokół nas"
Okres objęty kontrolą: rok szkolny 2012/2013
Termin kontroli:  05.06.2013
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki
 
9.
Jednostka kontroli zewnętrznej/ wewnętrznej: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku
Zakres kontroli: Wybór i dystrybucja podręczników
Okres objęty kontrolą: rok szkolny 2012/2013
Termin kontroli: 20.06.2013
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki
 
10.
Jednostka kontroli zewnętrznej/ wewnętrznej: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku
Zakres kontroli: Monitorowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
Okres objęty kontrolą: rok szkolny 2012/2013
Termin kontroli: 26.06.2013
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki
 
11.
Jednostka kontroli zewnętrznej/ wewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: przygotowanie do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2013/2014
Okres objęty kontrolą: ---
Termin kontroli:  27.08.2013
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki
 
12.
Jednostka kontroli zewnętrznej/ wewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca
Okres objęty kontrolą: ---
Termin kontroli:  23.09.2013
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki
 
13.
Jednostka kontroli zewnętrznej/ wewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: Ocena warunków przechowywania i wydawania mleka w ramach programu "Szklanka mleka" 
Okres objęty kontrolą: ---
Termin kontroli:  08.10.2013
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki
 
14.
Jednostka kontroli zewnętrznej/ wewnętrznej: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku
Zakres kontroli: Organizacja pracy szkoły, działania profilaktyczne, wychowawcze, zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu
Okres objęty kontrolą: ---
Termin kontroli:  17.12.2013
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki
 
 
                                                                        ROK 2014
1.
Jednostka kontroli zewnętrznej/ wewnętrznej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  we Włocławku
Zakres kontroli: Udzielanie pomocy w formie gorącego posiłku dla uczniów
Okres objęty kontrolą:  rok szkolny 2013/2014
Termin kontroli: 20.01.2014
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki
 
2.
Jednostka kontroli zewnętrznej/ wewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego wypoczynku zimowego w miejscu zamieszkania
Okres objęty kontrolą: ---
Termin kontroli: 07.02.2014
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki
 
3.
Jednostka kontroli zewnętrznej/ wewnętrznej: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku
Zakres kontroli: Kontrola wypoczynku dla dzieci i młodzieży - zima 2014
Okres objęty kontrolą: ---
Termin kontroli:  07.02.2014
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki
 
4.
Jednostka kontroli zewnętrznej/ wewnętrznej: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku
Zakres kontroli: Monitorowanie stanu przygotowania szkoły na przyjęcie sześciolatków
Okres objęty kontrolą: ---
Termin kontroli:  07.02.2014
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki
 
5.
Jednostka kontroli zewnętrznej/ wewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: wizytacja w zakresie oceny działalności oświatowej - Projekt edukacyjny "Trzymaj formę" oraz "Znajdź właściwe rozwiązanie"
Okres objęty kontrolą: ---
Termin kontroli: 05.05.2014
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki
 
6.
Jednostka kontroli zewnętrznej/ wewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywienia oraz przestrzegania wymagań ustawy z 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
Okres objęty kontrolą: ---
Termin kontroli: 19.05.2014
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki
 
7. 
Jednostka kontroli zewnętrznej/ wewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: Kontrola w zakresie realizacji programów: "Czyste powietrze wokół nas" i "Radosny uśmiech, radosna przyszłość"
Okres objęty kontrolą: rok szkolny 2013/2014
Termin kontroli: 10.06.2014
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki

8. 
Jednostka kontroli zewnętrznej/ wewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: Kontrola pod kątem przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego 2014/2015
Okres objęty kontrolą: ---
Termin kontroli: 14.08.2014
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki

9. 
Jednostka kontroli zewnętrznej/ wewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego szkoły. Przestrzeganie wymagań określonych w art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych
Okres objęty kontrolą: ---
Termin kontroli: 18.11.2014
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki


                                                                        ROK 2015

1. 
Jednostka kontroli zewnętrznej/ wewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: Ocena stanu wypoczynku zimowego, 
Okres objęty kontrolą: ---
Termin kontroli: 23.02.2015
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki

2. 
Jednostka kontroli zewnętrznej/ wewnętrznej: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku
Zakres kontroli: Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
Okres objęty kontrolą: ---
Termin kontroli: 05.03.2015
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki

3. 
Jednostka kontroli zewnętrznej/ wewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: Wizytacja związana z realizacją programów w szkole: Radosny Uśmiech, Radosna Przyszłość; Nie pal przy mnie proszę; Czyste powietrze wokół nas; Znajdź właściwe rozwiązanie; Trzymaj formę.
Okres objęty kontrolą: ---
Termin kontroli: 31.03.2015
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki

4. 
Jednostka kontroli zewnętrznej/ wewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywienia.
Okres objęty kontrolą: ---
Termin kontroli: 15.04.2015
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki

5. 
Jednostka kontroli zewnętrznej/ wewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: Kontrola pod kątem przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2015/2016
Okres objęty kontrolą: ---
Termin kontroli: 17.08.2015 - 21.08.2015
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki

6. 
Jednostka kontroli zewnętrznej/ wewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego szkoły 
Okres objęty kontrolą: ---
Termin kontroli: 19.10.2015 - 20.10.2015
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki

                                                                    ROK 2016

1. 
Jednostka kontroli zewnętrznej/ wewnętrznej: Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/Toruń Wydział Kontroli Płatników Składek we Włocławku
Zakres kontroli: Kontrola prawidłowości naliczania i odprowadzania składek ZUS
Okres objęty kontrolą: 2013 - 2015
Termin kontroli: 07.03.2016 - 15.03.2016
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki

2. 
Jednostka kontroli zewnętrznej/ wewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: Wizytacja pod kątem realizacji programu "Radosny Uśmiech, Radosna Przyszłość".
Okres objęty kontrolą: ---
Termin kontroli: 15.04.2016 r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki

3. 
Jednostka kontroli zewnętrznej/ wewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązku wymienionego w decyzji 120/1038/05 z dnia 05.12.2005
Okres objęty kontrolą: ---
Termin kontroli: 19.05.2016 r.
Dokumentacja i przebieg kontroli: Dokumentacja z przebiegu kontroli znajduje się w siedzibie placówki
________________________________________________________________________________

TREŚCI INNYCH WYSTĄPIEŃ I OCEN DOKONYWANYCH PRZEZ ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ
-
________________________________________________________________________________

REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA
 
REJESTRY I EWIDENCJE
 1. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
 2. Rejestr wydanych kart rowerowych
 3. Rejestr wydanych legitymacji służbowych dla nauczycieli
 4. Rejestr wydanych zaświadczeń dla uczniów
 5. Rejestr wydanych zaświadczeń o zatrudnieniu
 6. Rejestr wydanych zaświadczeń o wynagrodzeniu
 7. Rejestr zaświadczeń po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego i uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego
 8. Rejestr wniosków o rozpoczęcie stażu
 9. Rejestr wydanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
 10. Rejestr wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego
 11. Rejestr wypadków
 12. Rejestr nieobecności w pracy
 13. Rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły podstawowej
 14. Rejestr wydanych zaświadczeń wyników sprawdzianu w klasie szóstej
 15. Rejestr skarg i wniosków
 16. Rejestr wyjść w godzinach pracy
 17. Rejestr zatrudnionych nauczycieli
 18. Rejestr zatrudnionych pracowników
 19. Szkolny rejestr rozrachunku świadectw
 20. Księga absolwentów
 21. Księga uczniów
 22. Księga ewidencji dzieci i młodzieży
 23. Książka kontroli
 24. Dziennik korespondencyjny
Powyższe rejestry, ewidencje, wykazy udostępniane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) lub innych przepisów szczególnych.

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

Udostępnianie informacji zgromadzonych w archiwum zakładowym, uznanych w świetle ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) za informacje publiczne, odbywa się wyłącznie na wniosek, zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, z jednoczesnym zachowaniem przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.
________________________________________________________________________________ 

SPOSÓB I KOLEJNOŚĆ PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW  

W Szkole Podstawowej nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku sprawy rozpatrywane są chronologicznie, w kolejności ich zgłaszania, bez zbędnej zwłoki w terminach wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych szczególnych przepisów prawa.

Wszelkie informacje dotyczące sposobów i procedur załatwiania spraw w placówce udzielane są telefonicznie. Ponadto pytania można kierować do placówki za pomocą poczty elektronicznej.
Adres, numer telefonu oraz adres e-mail placówki znajdują się w zakładce "Dane podstawowe".

Wytworzył: Dyrektor Szkoły (1 września 2011)
Opublikował: Olga Wujkowska (29 marca 2011, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: Tomasz Szatkowski (23 czerwca 2016, 23:06:09)
Zatwierdził do publikacji: Piotr Seklecki (24 czerwca 2016, 08:14:26)
Zmieniono: aktualizacja kontroli

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12658

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij